Хрестівська сільська військова адміністрація
Херсонська область, Каховський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Дата: 09.07.2020 11:18
Кількість переглядів: 726

Херсонський політехнічний коледж ОНПУ

1.Поштова адреса м. Херсон,  вул. Небесної Сотні, 23; тел./факс (0552) 22-27-43.

2.Юридична адреса м. Херсон, вул. Небесної Сотні, 23; адреса Web-сайту:college.ks.ua; е-mail: college@public.kherson.ua.

3.Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код юридичної особи  00237191.

4.Форма власності – державна. Підпорядкування – Одеський національний політехнічний університет, Міністерство освіти і науки України.

5.Джерела фінансування – державний бюджет, кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів,: Яковенко Олександр Євгенович, кандидат технічних наук (2006 р.) зі спеціальності 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології», доцент (2009 р.), приват-професор (2019); тел. (0552)  22-27-43.

З 2006 року Яковенко О.Є. обрано головою ради директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області. 

5. Коротка історична та загальна довідка 

02 жовтня 1920 року – Херсонська професійна школа сільгоспмашинобудування.

З 1924 року – Херсонський індустріальний технікум.

З 1931 року –  Херсонський машинобудівний технікум.

1991 року – Херсонський політехнічний коледж, наказ Міністерства автомобільного і сільськогосподарського машинобудування СРСР від 19.03.1991 року № 108.

Наказом Міністерства освіти України за № 21 від 30.10.1991 року Херсонський політехнічний коледж переданий в підпорядкування Міністерства освіти України.

2004 року – Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету (ХПТК ОНПУ),  наказ  Міністерства освіти і науки України від 30.04.2004 року № 364.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.05 року № 87 -   коледжу надані окремі права юридичної особи. 

6.Загальна характеристика  коледжу

Сьогодні Херсонський політехнічний коледж ОНПУ –  один з найпотужніших закладів фахової передвищої освіти України.

 Коледж закладом фахової перед вищої освіти і здійснює підготовку  висококваліфікованих  фахівців за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» та за освітнім ступеням вищої освіти: «Молодший бакалавр» та «Бакалавр».

Коледж здійснює освітню діяльність згідно відомостей про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та фахової передвищої освіти, що розміщені на сайті МОНУ (https://registry.edbo.gov.ua/university/1037/), внесені в ЄДЕБО.

Має сертифікат системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 щодо надання послуг у сфері вищої освіти, загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти.

Політика коледжу в сфері якості базується на засадах міжнародних стандартів ISO серії 9000 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, студентів та слухачів освітніми послугами на рівні, визначеному державним та світовим ринками праці.

Підготовка студентської молоді відбувається за  10 спеціальностями: «Комп’ютерна інженерія»; «Комп’ютерні науки»; «Інженерія програмного забезпечення»; «Галузеве машинобудування»; «Автомобільний транспорт»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Економіка»;  «Облік  і оподаткування»; «Туризм».

Структурними підрозділами ХПТК є  4 денних відділення, 2 кафедри та  11 циклових комісій.

Для організації навчально-виховного процесу діють адміністративна (Рада з якості), педагогічна, вчена, науково-методична та студентська ради. 

На базі коледжу організовано та діють курси IT Essentials (базові комп’ютерні та професійні навички) мережевої академії Cisco Networking Academy та підготовчі курси  для слухачів довузівської підготовки  щодо  вступу до  ХПТК. 

У коледжі створено підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників та призначено відповідальну особу.

За підсумками навчання здобувачі освіти Херсонського політехнічного коледжу  мають 75 % працевлаштування.

На сьогодні в  коледжі навчається більше 1500 студентів та учнів загальноосвітніх шкіл міста та області (у тому числі на підготовчому відділенні коледжу).

На денній формі навчання –  1282 особи (бюджет - 1090, контракт - 192) , на заочній – 74 особи (бюджет-24, контракт-50).

За підсумками Вступної кампанії 2019 року, показник виконання обсягів за державним замовленням  виконано на  100 %.        Коледж є лідером серед закладів фахової передвищої освіти регіону  щодо  загального обсягу (кількість місць)   державного замовлення. Так,  у 2016-2017 н.р. Херсонський політехнічний коледж зайняв ІІ місце по Україні по  отриманню бюджетних місць  (329  місць)  (середній показник для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації складав — 108 місць).

Підготовкою висококваліфікованих  спеціалістів здійснюють 155 фахівців, серед яких: 1 приват- професор, 14 кандидатів наук, 10 доцентів, 112 науко-педагогічних працівників,  5 майстрів виробничого навчання,  43 працівника з числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та іншого персоналу.

Серед педагогічних працівників спеціалістів вищої категорії 50 осіб – (54 %), з них викладачів-методистів – 15 осіб, спеціалістів І категорії – 32 особи (29,6 %), спеціалістів ІІ категорії – 10 осіб (9,34%).  Кандидатів наук - 14 осіб (14, 9%) , з них мають вчене звання «доцент» – 10 осіб (8.9%).

Викладачі коледжу постійно ведуть активну роботу  щодо  узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду. Так, у період з 2014 р. по теперішній час викладачами коледжу видано понад 200 навчальних та виробничо-практичних видань із них: навчальних посібників – 15, навчально-методичних посібників – 1, монографій – 1, збірників-практикумів – 2, практикумів – 28, методичних настанов (вказівок) – 129, методичних рекомендацій – 13, конспектів лекцій – 8, узагальненого досвіду – 3.

Загальна площа всіх будівель становить 18742 м.кв. У навчально-виховному та виробничому  процесі використовуються комп’ютерні класи і лабораторії, оснащені сучасними комп’ютерами. Сьогодні у освітньому процесі використовується 120 комп’ютерів та 31 одиниця мультимедійного обладнання. Усі комп’ютери об’єднані у єдину мережу з виходом в Інтернет. Студенти мають змогу працювати зі спеціалізованими комп’ютерними програмами та підручниками, перелік яких постійно поповнюється новими розробками.

Всього у коледжі нараховується 81 навчальна аудиторія, з них: 34 лабораторії та 47 навчальних кабінетів (серед яких - кабінет курсового та дипломного проектування). Крім, цього, є комп’ютерно-інформаційний центр, навчальний гараж, навчально-виробничі майстерні. Аудиторії та майстерні   обладнанні  навчальними меблями та інвентарем, сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, спеціальним обладнанням, наочними приладами, стендами, макетами, що дає змогу  студентам  набути не тільки достатнього рівня теоретичних знань, але й забезпечує  якісне виконання лабораторних і практичних робіт.

Спортивні  амбіції студентів задовольняються можливостями сучасного спортивного комплексу, до якого входять оснащені велика спортивна та тренажерна зали, літній спортивний майданчик.

Заклад освіти має велику бібліотеку (два книгосховища, відділи: абонемент та читальний зал, електронну бібліотеку), фонд  якої становить 52904 книги. Читацька аудиторія охоплює понад 1500 читачів.

 На базі коледжу  працює  сучасний музей. Працівниками музею створено  електронні версії документів щодо  історичного минулого закладу освіти.

Щороку в 2 студентських гуртожитках коледжу проживають до 350 студентів: серед яких є повнолітні та неповнолітніх мешканці, особи пільгових категорій.  Є буфет та медичний пункт.

У рамках позанавчальної діяльності у коледжі організовано роботу 23 клубів,  до яких  залучено близько 900 студентів. У закладі освіти   працюють спортивні секції: з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, шахів, настільного тенісу та атлетизму.

 На базі ХПТК проводяться  прикладні наукові дослідження, які успішно впроваджуються на підприємствах Херсонщини. Так, за останні 5 років впроваджено у виробництво більше 300 розробок реальних дипломних проектів. Науковці отримали  2 патенти на корисну модель,  46 авторських свідоцтв. Результати досліджень  опубліковуються    і   оприлюднюються   під час проведення всеукраїнських, міжнародних, обласних науково-практичних конференцій, форумів (Міжнародний  форум: «Житло для молоді ХХІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації»,  результати науково-прикладних досліджень Херсонського політехнічного коледжу щодо впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій в будівництві) та у збірниках наукових праць, в т.ч. виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection, Index Copernicus, Google Schoolar, РІНЦ.

Студентська молодь коледжу спільно із викладачами щороку беруть участь у Національному фіналі Всеукраїнської студентській олімпіади з інформаційних технологій «ІТ – Universe» у м. Київ, Міжнародних конкурсах знавців української мови імені Т.Шевченко, П.Яцика, Міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій, Міжнародній олімпіаді  «ІТ- Вселенная» та науково-технічній   виставки-конкурсі молодіжних  інноваційних проектів «Майбутнє України»,   де студенти коледжу постійно посідають призові місця. У 2018 році   здобувачі освіти коледжу взяли участь у програмі Міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Колективом коледжу розпочато експеримент з впровадження дуальної форми навчання щодо створення належних умов для якісної підготовки конкурентоспроможних кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіональних ринків праці,  який охоплює понад 250 студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 274 «Автомобільний транспорт».

З 2017 року підписано понад 30 довгострокових договорів  з потужними підприємствами та організаціями регіону щодо проходження виробничої практики.

З метою розвитку Міжнародного науково-технічного співробітництва укладено угоду про академічну мобільність та проходження виробничої практики на базі підприємства "ANIMEX" (Польща).

Крім цього, колектив закладу освіти постійно займається впровадженням новітніх технологій в інклюзивній освіті.

За  100 років існування трудовим колективом коледжу підготовлено більше 30 тисяч фахівців з 18 спеціальностей, серед них державні діячі, керівники органів державного управління різних рівнів, керівники підприємств та організацій, висококваліфіковані фахівці регіону, області та країни в цілому.

Коледж досяг значних успіхів у розвитку освіти і науки  України, за які заклад освіти  нагороджено: Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 рік); Почесною грамотою Херсонської обласної ради (2010 рік); Почесною грамотою Академії наук України (2019 рік); відзначено на міжнародній олімпіаді в Казахстані (2014 рік); Подяка від об’єднання роботодавців мережі підприємств "Animex" (Польща, 2018 рік).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень